Junta Directiva

President

Edgar Cardona i Closa

Vicepresidents

Xavier Duarri i Mestres

Xavier Castellana i Mengíbar

Secretari

David Martínez Gutiérrez

Tresorer

Marcel·lí Prat i Casteràs

Vocals

Josep Maria Cardona i Jorques

Carles Barrios i Hernández

Jordi Cisa i Giménez

Josep Maria Dorante i Redondo

Francisco Martínez i Hidalgo

David Nadal i Piqué

Albert Granados i Barrios

Jordi Badia i Perea

Anuncis